Archive for September, 2009

Friday, September 25th, 2009

ΑΝΤΙΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΦΙΣΑ

Photobucket

ANTIFA ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Photobucket

Photobucket

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9

Monday, September 14th, 2009

Photobucket

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Photobucket

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Thursday, September 3rd, 2009

2hmero antibatsiko accion
Meinhof
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=b8VsYy56cVo]

Bitov Terror
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=N3WFVxn2D_0]

Asymmetrh Apeilh
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aXvkV8xnaJo]

Bad Movies
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=miI9R9DQBiI]

Hat Trik
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=myddAEpPVfw]

S.V.M’s
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WvASeNRLQ2g]

Broken Glasses
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1SLvDfY-YMw]


css.php